דוגמא לקוד המקוצר


ovs:mq

דוגמא לקוד המלא


overflow-style:marquee

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף CSS, בתגית style או במאפיין style ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה