דוגמא לקוד המקוצר


ovx:s

דוגמא לקוד המלא


overflow-x:scroll

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף CSS, בתגית style או במאפיין style ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה