דוגמא לקוד המקוצר


ovx:v

דוגמא לקוד המלא


overflow-x:visible

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף CSS, בתגית style או במאפיין style ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה