דוגמא לקוד המקוצר


ovy:h

דוגמא לקוד המלא


overflow-y:hidden

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף CSS, בתגית style או במאפיין style ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה