דוגמא לקוד המקוצר


pgba:l

דוגמא לקוד המלא


page-break-after:left

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף CSS, בתגית style או במאפיין style ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה