דוגמא לקוד המקוצר


q:en

דוגמא לקוד המלא


quotes:"\\201C" "\\201D" "\\2018" "\\2019"

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף CSS, בתגית style או במאפיין style ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה