דוגמא לקוד המקוצר


q:ru

דוגמא לקוד המלא


quotes:"\\00AB" "\\00BB" "\\201E" "\\201C"

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף CSS, בתגית style או במאפיין style ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה