דוגמא לקוד המקוצר


tbl:f

דוגמא לקוד המלא


table-layout:fixed

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף CSS, בתגית style או במאפיין style ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה