דוגמא לקוד המקוצר


th:m

דוגמא לקוד המלא


text-height:max-size

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף CSS, בתגית style או במאפיין style ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה