דוגמא לקוד המקוצר


ti:-

דוגמא לקוד המלא


text-indent:-9999px

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף CSS, בתגית style או במאפיין style ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה