דוגמא לקוד המקוצר


tj:ic

דוגמא לקוד המלא


text-justify:inter-cluster

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף CSS, בתגית style או במאפיין style ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה