דוגמא לקוד המקוצר


tj:iw

דוגמא לקוד המלא


text-justify:inter-word

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף CSS, בתגית style או במאפיין style ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה