דוגמא לקוד המקוצר


to+

דוגמא לקוד המלא


text-outline:0 0 #000

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף CSS, בתגית style או במאפיין style ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה