דוגמא לקוד המקוצר


trf:r

דוגמא לקוד המלא


transform: rotate(angle)

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף CSS, בתגית style או במאפיין style ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה