דוגמא לקוד המקוצר


trf:tx

דוגמא לקוד המלא


transform: translateX(x)

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף CSS, בתגית style או במאפיין style ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה