דוגמא לקוד המקוצר


trf:ty

דוגמא לקוד המלא


transform: translateY(y)

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף CSS, בתגית style או במאפיין style ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה