דוגמא לקוד המקוצר


trfs

דוגמא לקוד המלא


transform-style:preserve-3d

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף CSS, בתגית style או במאפיין style ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה