דוגמא לקוד המקוצר


tsh

דוגמא לקוד המלא


text-shadow:hoff voff blur #000

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף CSS, בתגית style או במאפיין style ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה