דוגמא לקוד המקוצר


tsh:r

דוגמא לקוד המלא


text-shadow:h v blur rgb(0, 0, 0)

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף CSS, בתגית style או במאפיין style ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה