דוגמא לקוד המקוצר


tsh:ra

דוגמא לקוד המלא


text-shadow:h v blur rgba(0, 0, 0, .5)

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף CSS, בתגית style או במאפיין style ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה