דוגמא לקוד המקוצר


va:tb

דוגמא לקוד המלא


vertical-align:text-bottom

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף CSS, בתגית style או במאפיין style ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה