דוגמא לקוד המקוצר


wfsm

דוגמא לקוד המלא


-webkit-font-smoothing:antialiased

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף CSS, בתגית style או במאפיין style ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה