דוגמא לקוד המקוצר


wfsm:s

דוגמא לקוד המלא


-webkit-font-smoothing:subpixel-antialiased

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף CSS, בתגית style או במאפיין style ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה