דוגמא לקוד המקוצר


whs:pw

דוגמא לקוד המלא


white-space:pre-wrap

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף CSS, בתגית style או במאפיין style ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה