דוגמא לקוד המקוצר


whsc:bs

דוגמא לקוד המלא


white-space-collapse:break-strict

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף CSS, בתגית style או במאפיין style ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה