דוגמא לקוד המקוצר


wob:k

דוגמא לקוד המלא


word-break:keep-all

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף CSS, בתגית style או במאפיין style ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה