דוגמא לקוד המקוצר


wob:l

דוגמא לקוד המלא


word-break:loose

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף CSS, בתגית style או במאפיין style ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה