דוגמא לקוד המקוצר


!

דוגמא לקוד המלא


<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <title></title>
</head>
<body>
    
</body>
</html>

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף HTML ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה