דוגמא לקוד המקוצר


!!!

דוגמא לקוד המלא


<!DOCTYPE html>

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף HTML ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה