דוגמא לקוד המקוצר


!!!4t

דוגמא לקוד המלא


<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף HTML ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה