דוגמא לקוד המקוצר


a

דוגמא לקוד המלא


<a href=""></a>

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף HTML ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה