דוגמא לקוד המקוצר


a:link

דוגמא לקוד המלא


<a href="http://"></a>

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף HTML ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה