דוגמא לקוד המקוצר


abbr

דוגמא לקוד המלא


<abbr title=""></abbr>

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף HTML ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה