דוגמא לקוד המקוצר


acronym

דוגמא לקוד המלא


<acronym title=""></acronym>

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף HTML ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה