דוגמא לקוד המקוצר


area

דוגמא לקוד המלא


<area shape="" coords="" href="" alt="" />

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף HTML ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה