דוגמא לקוד המקוצר


area:d

דוגמא לקוד המלא


<area shape="default" href="" alt="" />

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף HTML ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה