דוגמא לקוד המקוצר


art

דוגמא לקוד המלא


<article></article>

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף HTML ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה