דוגמא לקוד המקוצר


basefont

דוגמא לקוד המלא


<basefont />

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף HTML ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה