דוגמא לקוד המקוצר


bdo:r

דוגמא לקוד המלא


<bdo dir="rtl"></bdo>

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף HTML ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה