דוגמא לקוד המקוצר


bq

דוגמא לקוד המלא


<blockquote></blockquote>

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף HTML ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה