דוגמא לקוד המקוצר


btn:r

דוגמא לקוד המלא


<button type="reset"></button>

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף HTML ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה