דוגמא לקוד המקוצר


button:disabled

דוגמא לקוד המלא


<button disabled="disabled"></button>

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף HTML ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה