דוגמא לקוד המקוצר


c

דוגמא לקוד המלא


<!-- ${child} -->

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף HTML ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה