דוגמא לקוד המקוצר


cap

דוגמא לקוד המלא


<caption></caption>

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף HTML ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה