דוגמא לקוד המקוצר


cc:ie6

דוגמא לקוד המלא


<!--[if lte IE 6]>/n/t ${child}
<![endif]-->

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף HTML ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה