דוגמא לקוד המקוצר


cc:noie

דוגמא לקוד המלא


<!--[if !IE]>/n/t ${child}
<![endif]-->

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף HTML ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה