דוגמא לקוד המקוצר


cmd

דוגמא לקוד המלא


<command />

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף HTML ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה