דוגמא לקוד המקוצר


colg

דוגמא לקוד המלא


<colgroup></colgroup>

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף HTML ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה