דוגמא לקוד המקוצר


colg+

דוגמא לקוד המלא


<colgroup>
    <col />
</colgroup>

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף HTML ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה