דוגמא לקוד המקוצר


datal

דוגמא לקוד המלא


<datalist></datalist>

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף HTML ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה